NECO 2023 IGBO ESSAY AND OBJ ANSWERS

NECO 2023 IGBO ESSAY AND OBJ ANSWERS – EXAMKING.NET
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CLICK HERE TO JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL FOR ALL 2023 EXAM ANSWERS FOR FREE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IGBO-Obj
1-10: CBCEDDDBEE
11-20: BAEADEBADA
21-30: ADDCCACEED
31-40: DBBBCAABCC
41-50: EAAECEDCBA
51-60: BCEDDBCBAA
Solved by Examking.Net
COMPLETED
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IGBO ESSAY-Answers
(1a)
Nwa m,

Nnukwu amuma m, kedu k’ anyi ere na ala m? Ndi di na Nigeria a na-eto mmiri na obodo anyi? Mba, edemede anyi ga-aga na ha nke oge na-enwe ahia mmiri ka ha n’ihu iba maka ulo unu.

Nigerian government nwere ike iji we kwuru na-eri mmiri na ndi obodo anyi. Nke a bụ oge n’ihu dị n’elu nke dika n’ihu ọma. Anyi na-akpọ ụlọ mmadụ na nzelu electiriktisiteyi, onwemmụ na atụmatụ ihe. Mgbe e mee ihe dị ka nke a si dị ka ọ bụ elu nke ebere n’elu.

Elektriktisiteyi na-echeta agba na ogige a gwa n’ọnụ. N’agbanyeghị ntụgharị nke mgbe ulo unu na-atụ. Kedu anyi na-akụrụngwa eziokwu n’ezie? Na-ebutere mmiri ndi ncheta nke ya, n’ezie na-enweghị aka na nke a na-anụkwa ekwusi nke oge.

Mgbede n’azu, ndị mmadụ anyi na-eme ihe ndị ọzọ n’ihu ahụ, n’ihi na mmebiara na Nigeria nwere ike iji na-egosiputa mgbede na ebe ahụ.

Anyị na-enyeghị isi nke oge n’oge na-eso mmiri.

Kele mere,
Nwa M
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(7)
Obi umeala na Ntamu bu ejima.
Mana Obi Umeani bidoro na mbụ dị nwayọọ.
E nweghi ihe ọzọ e jiri mara ntamu na abụghị itamu kwa ụbọchị
Ụfọdụ nwekwara ike ikpọ ya onye na-ejighi uche ya.

Obi umeala bu onye obi di ụtọ ma burukwa enyi ọha.
Ntamu nwere anya ụfụ nke a maara.
Obi umeala bụ onye obi di ụtọ iso Chukwu.
Mana Ntamu bụ onye obi tara mmiri.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(10)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(11a)
Agumagu odinaala bu ihe nna-nna anyi ha na-ekwuputa n’onu banyere echiche ha, ihe ha nuru na-nti ma o bu nke anya ha huru. Okwu ndi a nwere ike buru : Akuko ifo, abu, ejije, ilu, agwugwa okwuntabiire, ukabuilu akukoneegwu, akuko.

((11b)
(PICK ANY THREE)
(i) Ọ bụ edi :Nke a pụtara na onye a na-ekwu maka ya na-ehi oke ụra.

(ii) Anya dị ya n’elu : Nke a pụtara na ọ naghị etinye anya n’ihe ọfụma.

(iii) Ime aka na-abụọ : Nke a pụtara na onye a na-ekwu maka ya na ezu ohi.

(iv) Aka gbara nkaji, ure egbuo ọnụ :Nke a pụtara ịhụ ihe ọma, obi atọ gị ụtọ.

(v) Ntị chiri ya : Nke a pụtaghị na onye a na-ekwu maka ya anaghị anụ ihe, kama ọ bụ onye anaghị ege okwu a gwara ya.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(12)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CLICK HERE TO JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL FOR ALL 2023 EXAM ANSWERS FOR FREE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Completed!!!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Share this Post: If you believe that this post may aid someone else, kindly share it by using the buttons above!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.